Vianočné stromčeky na Vianoce.
Vianočné stromčeky umelé.
Vstup do obchodu:
vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov
Vyberte si stromček :
Kalendár dní / Jún / Medzinárodný deň detí MDD 1.6. / Dohovor o právach dieťaťa - v jazyku mladých ľudí

Dohovor o právach dieťaťa - v jazyku mladých ľudí

Napísané špeciálne pre mladých ľudí

Existuje medzinárodný zákon, ktorý sa volá Dohovor o právach dieťaťa. Všetky krajiny na svete súhlasili, že tento zákon budú uplatňovať, okrem dvoch: USA a Somálska.
Vaše práva sú o tom, čo je vám dovolené robiť ako aj o tom, čo ľudia, ktorí sú za vás zodpovední, musia pre vás urobiť, aby ste boli šťastní, zdraví a v bezpečí.
Samozrejme, aj vy máte určité povinnosti voči ostatným deťom a dospelým, pretože aj oni majú svoje práva.

Niektoré články boli vynechané, keďže sa zaoberajú technickým postupom uplatňovania dohovoru do praxe.

Článok 1
Každý človek do 18 rokov života má všetky práva
uvedené v tomto Dohovore.

Článok 2
Tieto práva máte
bez ohľadu na to, kto ste, kto sú vaši rodičia, akú máte farbu pleti, akého ste
pohlavia či vierovyznania, akým jazykom hovoríte, či ste telesne alebo inak
postihnutí, alebo či ste bohatí alebo chudobní.

Článok 3
Dospelí musia robiť vo vzťahu k vám len to, čo je pre vás
najlepšie.

Článok 6
Každý musí uznať, že máte právo
na život.

Článok 7
Máte právo na meno a pri vašom
narodení by malo byť vaše meno, mená vašich rodičov a dátum narodenia
zaregistrované. Máte právo na štátnu príslušnosť, právo poznať svojich rodičov a
právo na ich starostlivosť.

Článok 9
Od svojich rodičov by ste nemali byť oddelení, iba
ak by takéto odlúčenie bolo na váš prospech. Ak by vás napríklad rodičia týrali,
alebo nestarali sa o vás. Ak sa vaši rodičia rozhodnú žiť oddelene, budete
musieť bývať len z jedným z nich, ale budete mať právo stýkať sa s obidvomi
rodičmi.

Článok 10
Ak vy alebo vaši rodičia žijú v
inej krajine, máte právo na to, aby ste sa spojili a žili spoločne na jednom
mieste.

Článok 11
Nikdo vás nesmie uniesť a ak sa tak
náhodou stane, vlády sa musia zo všetkých síl snažiť o vaše
navrátenie.

Článok 12
Kedykoľvek príjmu dospelí
rozhodnutie, ktoré vás nejakým spôsobom ovplyvní, máte právo vysloviť svoj názor
a dospelí ho musia brať vážne.

Článok 13
Máte právo
vyhľadávať informácie a povedať čo si myslíte, či už ústne, písomne, formou
umenia, avšak váš prejav nemôže útočiť na iných.

Článok 14

Máte právo myslieť si čo chcete a vyznávať také náboženstvo, aké
chcete. Vaši rodičia by vám mali pomôcť naučiť vás rozlišovať čo je dobré a čo
zlé.

Článok 15
Máte právo stretávať sa, kamarátiť sa
a združovať sa s inými ľuďmi, pokiaľ to nezasahuje do práv
iných.

Článok 16
Máte právo na súkromie. Môžete si
napríklad viesť denník, do ktorého nemá nikto právo
nazrieť.

Článok 17
Máte právo získavať informácie z
rozhlasu, televízie, novín, kníh, atď. z celého sveta. Rodičia musia zabezpečiť,
aby ste dostávali informácie, ktorým dokážete porozumieť.

Článok
18

Obidvaja vaši rodičia sa musia podielať na vašej výchove a robiť
pre vás len to najlepšie.

Článok 19
Nikto vám nesmie
ubližovať. Dospelí musia zabezpečiť, aby ste boli chránení proti zneužívaniu,
násiliu a zanedbávaniu. Dokoca ani vaši rodičia nemajú právo vám
ublížiť.

Článok 20
Ak nemáte rodičov, alebo ak pre
vás nie je bezpečné, aby ste so svojimi rodičmi žili, máte právo na zvláštnu
ochranu a pomoc.

Článok 21
Ak vás majú adoptovať,
dospelí musia zabezpečiť, aby bolo všetko zorganizované spôsobom, ktorý je pre
vás najlepší.

Článok 22
Ak ste utečencom (to znamená
že ste museli opustiť vašu krajinu, pretože život v nej by pre vás nebol
bezpečný), máte právo na zvláštnu ochranu a pomoc.

Článok
23

Ak ste postihnutí, buď mentálne alebo fyzicky, máte právo na
zvláštnu starostlivosť a vzdelávanie, ktoré vám pomôžu vyrásť rovnakým spôsobom,
ako ostatné deti.

Článok 24
Máte právo na zdravie.
Znamená to, že keď ste chorí, máte nárok na profesionálnu starostlivosť a lieky.
Dospelí sa musia v prvom rade zo všetkých síl snažiť, aby ich deti neochoreli,
najmä tým, že im dávajú stravu a starajú sa o ne.

Článok
27

Máte právo na primeranú životnú úroveň. To znamená, že rodičia
musia zabezpečiť, aby ste mali čo jesť, čo si obliecť, kde bývať, atď. Ak si to
rodičia nemôžu dovoliť, musí pomôcť vláda.

Článok 28
Máte právo na vzdelanie. Musíte získať základné vzdelanie, ktoré
musí byť bezplatné. Mali by ste tiež mať možnosť chodiť do strednej
školy.

Článok 29
Účelom vašej výchovy je plne
rozvinúť vašu osobnosť, talent a duševné a fyzické schopnosti. Výchovou by ste
mali získať úctu voči vašim rodičom, kultúrnej identite, prostrediu v ktorom
žijete a voči hodnotám iných, a tým byť pripravení na zodpovedný a pokojný život
v slobodnej spoločnosti, rešpektujúc práva iných ľudí a svoje okolie.

Článok 30
Ak ste členom menšiny, máte právo na vlastnú
kultúru, vyznávanie a praktizovanie vlastného náboženstva a používanie vlastného
jazyka.

Článok 31
Máte právo hrať sa a právo na
oddych a voľný čas.

Článok 32
Máte právo na ochranu
pred prácou na miestach alebo v podmienkach, ktoré by mohli uškodiť vášmu
zdraviu alebo prekážať vášmu vzdelávaniu. Ak na vašej práci niekto zarába, mali
by ste dostať spravodlivo zaplatené.

Článok 33
Máte
právo byť chránení proti drogám a ľuďom, ktorí sa živia výrobou a predajom
drog.

Článok 34
Máte právo na ochranu proti
pohlavnému zneužívaniu. Znamená to, že nikto nesmie s vašim telom robiť nič čo
sami nechcete, napríklat fotiť a dotýkať sa ho, alebo nútiť vás povedať veci,
ktoré povedať nechcete.

Článok 35
Nikto vás nesmie
uniesť alebo predať.

Článok 37
Aj keď spravíte niečo
nesprávne, nikto vás nesmie potrestať spôsobom, ktorý by vás ponižoval, alebo
vám ubližoval. Nikdy by vás nemali zatvoriť do väzenia a keď, tak len v krajnom
prípade. Ak ste uväznení, máte právo na zvláštnu starostlivosť a pravidelné
návštevy vašich príbuzných.

Článok 38
Máte právo na
ochranu v časoch vojny. Ak ešte nemáte pätnásť rokov, nesmiete byť v armáde ani
sa zúčastňovať bojov.

Článok 39
Ak ste sa stali
obeťou zranenia alebo zanedbávania, napríklad počas vojny, máte právo na
osobitnú starostlivosť a zaobchádzanie.

Článok
40

Máte právo na obhajobu ak ste boli obvinení zo spáchania
trestného činu. Polícia, právnici a sudcovia s vami musia zaobchádzať s úctou a
zabezpečiť, že rozumiete všetkému, čo sa okolo vás deje.

Článok
42

Všetci dospelí a všetky deti musia tento Dohovor poznať. Máte
právo učiť sa o svojich právach a dospelí by sa o nich mali učiť tiež.


eshop vianocnych stromcekov, predaj vianocny stromcek

Vianoce su
v Nedelu
a to za:

Dni Hod Min Sek

Predajna Trnava TU
Mame rozlozene vsetky vianocne stromceky..
V pripade zaujmu si stromceky pozriet a zakupit nas prosim vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. az Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vratenie tovaru bez udania dovodu do 14 dni a vratenie penazi SAMOZREJMOSTOU.

Za Nas obchod odporucame:
cela 3D jedla

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

vianocne-stromceky-predajna-Trnava

umele-vianocne-stromceky-kamenna-predajna-Trnava

vianocne-stromceky-obchod-Trnava

predaj-vianocne-stromceky-predajna-v-Trnave

vianocny-stromcek-predajna-Trnava

vianocny-stromcek-predajna-obchod-Trnava

KATEGORIE:

Vsetky stromceky

Cele 3D stromceky
3D stromceky
Klasicke stromceky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasnezene
Strieborne
Uzke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANOCNE STROMCEKY:

Jedla cela 3D
Smrek cely 3D
Borovica cela 3D

Borovica Klasik
Zasnezena borovica

Smrek husty 3D

Uzka Tuja cela 3D Smrek
Uzka Tuja cela 3D Jedla
Uzka Tuja klasik
Uzka Tuja zasnezena biela

Jedla 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanity 3D+2D

Cela snehova
Cely biely
Zasnezeny 3D+2D
So siskami

Smrek natura cely 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibirsky
Smrek zasnezeny 3D+2D
Tajga 1 jedla 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

Vstup do e-shopu:
vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov
Hore
 Zákaz kopírovania | info (a) navianoce.sk

--- Najkrajšie vianočné stromčeky: ---

3d moderný vianočný stromček . stýlový umelý 3D vianočný stromček . trendy 3d vianočný stromček na Vianoce . prírodný 3d vianočný stromček . reálny 3d vianočný stromček