Vianočné stromčeky na Vianoce.
Vianočné stromčeky umelé.
Vstup do obchodu:
vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov
Vyberte si stromček :
Kalendár dní / September / Sedembolestná Panna Mária 15.9. / Sedembolestná panna mária – Patrónka slovenska

Sedembolestná panna mária – Patrónka slovenska

  • Sedem bolestná Panna Mária je Patrónkou Slovenska.
    Sedem bolestná Panna Mária je Patrónkou Slovenska.
  • Sedem bolestná Panna Mária je Patrónkou Slovenska.
    Sedem bolestná Panna Mária je Patrónkou Slovenska.
  • Sedem bolestná Panna Mária je Patrónkou Slovenska.
    Sedem bolestná Panna Mária je Patrónkou Slovenska.

Sedembolestná Panna Mária 15.9.2012

V septembri si pripomíname sviatky
Panny Márie, ktorá má osobitné miesto
v našom živote nielen ako kresťanov, ale
aj ako občanov Slovenska. Sedem-bolestná
Panna Mária je Patrónkou Slovenska.
Symbolizuje tisícročné útrapy Slovákov
stratených na svojom vlastnom území, s
upieraným právom na rodnú reč
a sebaurčenie. Život Panny Márie
naplnený pokorou, láskou a náde-jami
celého ľudstva, sa premenil na tŕ-nistú
cestu obetí a nových nádejí od zvestovania
v Nazarete až po vrchol pod krížom na
Golgote. Práve v prekonávaní bolestí
a opakovanom vzkriesení nádejí je paralela
našej histórie a života Panny Márie.
Na cestách po Palestíne sme sa s pripomenutím
Slovenska stretli na viacerých
miestach. Asi najsilnejší dojem na nás
zanechala mozaika Sedembolestnej Pan-ny
Márie ako patrónky Slovenska, ktorá je
pred vchodom do Baziliky Zvesto-vania
Panny Márie v Nazarete.
Úcta k Panne Márii sa na tomto mieste
traduje už od prvého storočia nášho
letopočtu. Bazilika Zvestovania je nový
nádherný chrám (1966) na zákla-doch
dvoch kostolov - byzantského (427)
a križiackeho (12. storočie). Bazi-lika
s veľkou kupolou je ústredným bo-dom
starého Nazaretu. Práve tu bol dom Panny
Márie a v jaskyni pod ňou sa traduje, že
jej archanjel Gabriel zvestoval narodenie
Božieho syna. Miesto zvestovania je
označené ružicou z bieleho mramoru, nad
ktorou je napísané „Verbum caro hic
factum est" (...a slovo telom sa stalo).
Okolie baziliky tvoria záhrady s nádhernými
výhľadmi na mesto. Okolo
vnútorného múru je veľa obrazov Panny
Márie, tak ako si ju predstavujú a uctievajú
mnohé národy celého sveta.
Obraz Sedembolestnej Panny Márie, pod
ktorou je nápis Slovak Rep. je od roku
1970 hneď vedľa obrazu veno-vaného
z Československa a vedľa „do-mácej"
Panny Márie Nazaretskej.
Mozaiku darovali Slováci z Talian-ska.
Na zlatom podklade sa vo veľkosti
150x200 cm skvie pieta - sediaca Panna
Mária, ktorá drží na kolenách mŕtve telo
Ježiša. Srdce Panny Márie prebodáva
sedem mečov bolesti. Pri nohách Panny
Márie je znak Slovenska. Pod ním je nápis
„Virgo dolorosa Patrona Slo-vakiae -
Succure pro nobis" (Panna bolestivá
Patrónka Slovenska - pomáhaj nám).
Vpravo dolu je Šaštínska bazilika, symbol
úcty Panny Márii na Slovensku. Na ľavej
strane je v terchovskom kroji oblečená
slovenská rodinka - kľačiaci muž s dvoma
deťmi a stojaca žena, ktorí sa modlia
z knižky, čo pripomína sta-roslovienčinu
ako štvrtý liturgický ja-zyk. Muž sa opiera
o pútnickú palicu, čo symbolizuje diaľku
a námahu, ale možno aj sv. Cyrila
a Metoda ako na-šich vierozvestcov. Hore
sú dvaja an-jeli, ktorí držia klince,
kladivo, tŕne a kopije, ktoré spôsobili rany
na tele Ježiša. Oblečenie Panny Márie
(modré šaty, fialová šatka a rukávy)
farebne ladí s farbami krojov anjelov
i rodiny. Na tvári Panny Márie možno
čítať utr-penie, ktorému však rozumie
a vníma ho ako nádej pre celý svet. Aj
preto sa zrodila a traduje už od 4. storočia
úcta k bolesti Panny Márie. Starodávnosť
mariánskej úcty u nás možno pripísať aj
zásluhám sv. Cyrila a Metoda.
Na základe dlhoročnej úcty Slovákov
k bolestnej Matke vyhlásil Pavol VI.
dekrétom „Quam pulchra" našu svätyňu v
Šaštíne za menšiu baziliku (1964) a r. 1976
Kongregácia pre sviatosti a boho-službu
schválila slovenské proprium li-turgie, v
ktorom sa hovorí: Beatae Mariae, Patronae
Slovaciae, čiže Blaho-slavená Mária,
Patrónka Slovenska. Napriek tomu, že
všetci poznáme spo-jenie „Sedembolestná"
Panna Mária, len málokto vie, o ktorých
bolestiach sa hovorí. Pripomeňme si ich:
Najprv sa hovorilo o 5 bolestiach, ako sa
uctievalo 5 rán Krista. Potom sa začalo
uctievať 7 bolestí - 7 v biblickej reči
znamená plnosť, dokonalosť. Tým sa chce
naznačiť plnosť utrpenia, ktoré prežila aj
Mária. Aby sa skonkrétnil titul „Sedembolestná",
vypočítali sa historické momenty,
ktoré znášala s Kristom v dňoch
jeho najväčšieho utrpenia:
Sedem bolestí - 1. keď Ježiša zajali
a bičovali, 2. keď Ježiša predviedli pred
Piláta a odsúdili, 3. keď vyriekli nad ním
ortieľ smrti, 4. keď ho pribili na kríž, 5.
keď Ježiš vypustil ducha na kríži, 6. keď
ho sňali z kríža a 7. keď Ježiša uložili do
hrobu. Až neskôr sa rozšíril obraz bolestí
aj z Kristovho detstva - Panna Mária
trpela: 1. keď počula Simeonovo
proroctvo o meči, ktorý aj jej prebodne
srdce, 2. keď utekala do Egypta a
Herodes vraždil neviniatka, 3. keď
hľadala strateného Ježiša v Jeruzaleme,
4. keď Ježiša za-jali a odsúdili, 5. keď
Ježiš zomieral na kríži, 6. keď Ježiša
zložili z kríža a 7. keď Ježišovo telo
kládli do hrobu.
Obraz Sedembolestnej Panny Márie ako
výraz vďaky a pripomenutia Slo-venska
v Nazarete je jedným z naj-krajších
umeleckých stvárnení Panny Márie
v celom areáli a právom vyvo-láva v nás
pocit hrdosti a radosti, že práve
Slovensko je takto prezentované pred
celým svetom.

Abrahámske noviny, ročník 5, 2008, č. 4


eshop vianocnych stromcekov, predaj vianocny stromcek

Vianoce su
v Nedelu
a to za:

Dni Hod Min Sek

Predajna Trnava TU
Mame rozlozene vsetky vianocne stromceky..
V pripade zaujmu si stromceky pozriet a zakupit nas prosim vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. az Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vratenie tovaru bez udania dovodu do 14 dni a vratenie penazi SAMOZREJMOSTOU.

Za Nas obchod odporucame:
cela 3D jedla

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

vianocne-stromceky-predajna-Trnava

umele-vianocne-stromceky-kamenna-predajna-Trnava

vianocne-stromceky-obchod-Trnava

predaj-vianocne-stromceky-predajna-v-Trnave

vianocny-stromcek-predajna-Trnava

vianocny-stromcek-predajna-obchod-Trnava

KATEGORIE:

Vsetky stromceky

Cele 3D stromceky
3D stromceky
Klasicke stromceky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasnezene
Strieborne
Uzke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANOCNE STROMCEKY:

Jedla cela 3D
Smrek cely 3D
Borovica cela 3D

Borovica Klasik
Zasnezena borovica

Smrek husty 3D

Uzka Tuja cela 3D Smrek
Uzka Tuja cela 3D Jedla
Uzka Tuja klasik
Uzka Tuja zasnezena biela

Jedla 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanity 3D+2D

Cela snehova
Cely biely
Zasnezeny 3D+2D
So siskami

Smrek natura cely 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibirsky
Smrek zasnezeny 3D+2D
Tajga 1 jedla 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

Vstup do e-shopu:
vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov
Hore
 Zákaz kopírovania | info (a) navianoce.sk

--- Najkrajšie vianočné stromčeky: ---

3d moderný vianočný stromček . stýlový umelý 3D vianočný stromček . trendy 3d vianočný stromček na Vianoce . prírodný 3d vianočný stromček . reálny 3d vianočný stromček