Vianočné stromčeky na Vianoce 2018.
Vianočné stromčeky umelé.
Vstup do obchodu:
vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov
Vyberte si stromček :
Kalendár dní / Apríl

Apríl

APRÍL:

mesiac lesov

01. 4. Medzinárodný deň vtákov
02. 4. Európsky deň akcií za práva migrantov (Európske sociálne fórum) 02. 4. Svetový deň povedomia a o autizme 02. 4. Medzinárodný deň detskej knihy
(Medzinárodný výbor pre detskú knihu IBBY)
04. 4. Medzinárodný deň bez násilia
05. 4. Deň zdravého sexu
07. 4. Svetový deň zdravia (WHO)
07. 4. Deň narcisov (Liga proti rakovine)
08. 4. Medzinárodný deň Rómov (Medzinárodná rómska únia IRU)
11. 4. Medzinárodný deň solidarity oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu
11. 4. Svetový deň Parkinsonovej choroby
(WHO, Svetová asociácia pre Parkinsonovu chorobu WPDA, Európska asociácia pre Parkinsonovu chorobu EPDA)
13. 4. Medzinárodný deň boja proti hluku (z iniciatívy Hudobno-
ekologického združenia pri Českej hudobnej spoločnosti HUDEKOS)
13. 4. Deň nespravodlivo stíhaných
16. 4. Svetový deň hlasu
17. 4. Svetový deň hemofílie (Svetová federácia hemofílie WHF)
18. 4. Medzinárodný deň pamiatok a sídiel, Svetový deň kultúrneho dedičstva (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla (ICOMOS)
22. 4. Deň zeme
23. 4. Svetový deň kníh a autorských práv (UNESCO)
24. 4. Svetový deň laboratórnych zvierat, Deň boja proti vivisekcii (britská Národná spoločnosť proti vivisekcii NAVS)
24. 4. Deň skautov
25. 4. Deň spomienky na holokaust 25.4. Svetový deň malárie
26. 4. výročie Černobyľskej tragédie (1986)
26. 4 Medzinárodný deň uvedomenia si hluku (americká Liga nepočujúcich)
26. 4. Medzinárodný deň vodiacich psov
(Medzinárodná federácia cvičiteľov vodiacich psov IGDF )
26. 4. Svetový deň duševného vlastníctva
(Svetová organizácia duševného vlastníctva WIPO)
26. 4. Deň sekretárok
28. 4. Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci
(Medzinár. organizácia práce ILO)
29. 4. Deň stromov - Zasaď strom
29. 4. Medzinárodný deň tanca
(Medzinárodný divadelný ústav ITI, Medzinárodná tanečná rada CID UNESCO)
29. 4. Svetový veterinárny deň (Svetová veterinárna asociácia WVA)
30. 4. Svetový deň združených miest
(Svetová federácia združených miest FMCU-UTO)
30. 4. Deň pracoviska (Komisia OSN pre udržateľný rozvoj)

21. 3. - 1. 4. Dni ochrany prírody
18. 4. - 18. 5. Mesiac kultúrneho dedičstva
24. 4. - 30. 4. Medzinárodný týždeň bez televízie (posledný aprílový týždeň)


predaj vianocnych stromcekov, vstup do internetoveho obchodu

Vypredajove ceny koncia
24.12.2018
akcie skoncia za:

Dni Hod Min Sek

Vstup do e-shopu:
vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov

vstup do internetového obchodu vianočných stromčekov
Hore
 Zákaz kopírovania | info (a) navianoce.sk

--- Odporúčame na Vianoce 2018: ---

3d moderný vianočný stromček . stýlový umelý 3D vianočný stromček . trendy 3d vianočný stromček na Vianoce . prírodný 3d vianočný stromček . reálny 3d vianočný stromček

Supermobily.sk